Motiva Imagine

Home > Motiva Imagine
Motiva imagine - registracija

Apps on Google

Motiva Imagine

Otvorite Aplikaciju MotivaImagine App na svom mobilnom telefonu i kliknite na ,,Register your implants“ ili otvorite sajt  MOTIVAIMAGINE®  i prijavite se putem Facebook stranice, Google ili e-mail adrese.

Kako da registrujem svoje implantate?

Otvorite Aplikaciju MotivaImagine App na svom mobilnom telefonu i kliknite na ,,Register your implants“ ili otvorite sajt MOTIVAIMAGINE® i prijavite se putem Facebook stranice, Google ili e-mail adrese.

 1. Popunite svoje lične podatke.
 2. Pročitajte uslove i odredbe klikom na ,,I agree with Terms and Conditions“.
 3. Prihvatite uslove i odredbe klikom na ,,Agree“ na kraju teksta.
 4. Popunite medicinske informacije kako je traženo i kliknite ,,Next“.
 5. Popunite informacije o implantatu.
 6. Odaberite metod registracije i popunite do kraja.
 • Opcija A: Serijski Broj (Serial Number (SN)).
 • Opcija B: Elektronski Serijski Broj (Electronic Serial Number (ESN)).

7. Kliknite „Submit“ za registraciju vaših implantata.

8. Dobićete e-mail u kom se potvrđuje da stw uspešno registrovali vaše implantate.

Da li su svi Motiva Implants® pokriveni doživotnom garancijom?

Svi Motiva Implants® silikonski implantati za grudi su pokriveni doživotnom garancijom the Always Confident Warranty® protiv rupture a programom Product Replacement Policy u slučajevima kapsularne kontrakture Bejker razreda III i IV za period od 10 godina od postavljanja. Za više informacija o programima garancija i uslovima kliknite: https://register.motivaimagine.com ili instalirajte aplikaciju motivaimagine app.

Kako mogu da produžim garanciju mojim Motiva Implants® implantatima?

Da bi produžili garanciju Motiva Implants® silikonskih implantata; Motiva nudi program koji se zove Prošireni Program Garancije Extended Warranty Program koji se odnosi na određene Motiva Implants® silikonske implantate, kroz dodatnu novčanu nadoknadu koju pacijent treba da uplati (sam ili u njegovo ime) u prvih 90 dana posle inicijalne operacije uvećanja grudi kao što je navedeno:

 • Prva godina besplatne garancije. Za prvu godinu garancije, pacijenti moraju da registruju svoje implantate Motiva Implants® na vebsajtu Motiva implants ili koristeći aplikaciju Motiva App u prvih 90 dana od inicijalne operacije. Ovaj program se odnosi samo na implantate koji imaju mikrotransponder u sebi (mikročip Q inside). Za više informacija, konsultujte se sa svojim hirurgom.
 • Dvogodišnji program produžene garancije 2Y Extended Warranty Program. The Motiva 2 year Extended Warranty Program odnosi se samo na određene implantate SilkSurface® Plus bez Q inside tehnologije i Ergonomix® implantate bez Q inside tehnologije koji su registrovani na Motiva website ili Motiva aplikaciji, pod uslovom da je uplaćena naknada za ovaj program. Pacijent prvo mora da registruje svoje implantate u prvih 90 dana nakon primarne operacije. Za više informacija, konsultujte se sa svojim hirurgom.
 • Petogodišnji program produžene garancije 5Y Extended Warranty Program. Program se odnosi jedino na određene implantate SilkSurface® Plus sa Q inside tehnologijom i Ergonomix® implantate sa Q inside tehnologijom koji su registrovani na Motivinom vebsajtu ili aplikaciji kada se uplati naknada, kako bi pacijent mogao da učestvuje u programu. Pacijenti moraju da registruju svoj proizvod u toku prvih 90 dana od dana operacije. Za više informacija, konsutujte se sa svojim hirurgom.

Da li svi implanti Motiva Implants® podležu produženoj garanciji od 2 i 5 godina?

Implanti Motiva breast implant za koje se može koristiti dvogodišnji program 2Y Extended Warranty:

 • Okrugli implantati, SilkSurface® Plus™ bez Qid™
 • Okrugli implantati, VelvetSurface Plus bez Qid™
 • Ergonomix bez Qid™

Implantati Motiva implants za koje se može koristiti besplatna prva godina i petogodišnji program 5Y Extended Warranty su:

 • Okrugli, SilkSurface® Plus™ sa Qid™
 • Okrugli, VelvetSurface Plus sa Qid™
 • Ergonomix sa Qid™

U kojim slučajevima garancija neće važiti?

Garancija na Motiva Implants® silikonske implantate neće važiti u slučaju bilo kakve implantacije koja nije urađena u skladu sa striktnim uputstvom za upotrebu za Motiva Implantate i prihvaćene procedure urađene od strane kvalifikovanog hirurga. Motiva Implants® standardna i produžena garancija se ne može primenjivati u sledećim slučajevima:

 • Eksplantacija netaknutih implantata u slučaju kapsularne kontrakcije, Bejker razreda I i Bejker razreda II.
 • Eksplantacija netaknutih implantata zbog promene veličine.
 • Eksplantacija netaknutih implantata zbog riplinga.
 • Gubitak integriteta kapsule uzrokovane re-operacijom.
 • Gubitak integriteta kapsule usled kapsulektomije.
 • Gubitak integriteta kapsule usled oštećenja oštrim predmetom.

Establishment Labs može isključiti iz programa garancije pacijente koji su ranije imali kapsularnu kontrakciju Bejker razreda III i IV.

Kako da aktiviram garanciju?

Za više informacija pogledajte na sledećem linku:

https://cdn-mh1.motiva.health/wp-content/uploads/2020/09/26044308/motiva-warranties-program2020-en.pdf

Podnošenje zahteva za garanciju i aktivaciju mora biti praćeno i odobreno i od strane vašeg hirurga.

Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika ili korisničku podršku Establishment putem e-maila: customerservice@establishmentlabs.com, za pomoć, podršku i obezbeđivanje neophodnih informacija i dokumentacije PRE nego što je implantat izvađen.