Lipocube™ Nano Set

Home > Lipocube™ Nano Set

Lipocube Nano Set

Lipocube™-nano-set

Lipocube™ Nano set je posebno dizajniran za hirurge i sadrži sve neophodne instrumente kako bi se omogućio transfer masti u zatvorenom sterilnom sistemu sa Lipobag™- kesom za prikupljanje masti, kroz kanile za sakupljanje i injekciju za jednokratnu upotrebu.
Liporoller™ vam omogućava da primenite Nano Fat lokalno kako biste poboljšali kvalitet kože lica, vrata, dekoltea i ruku.

 

Lipocube Nano Kit Process